IKOS

Over IKOS

Landelijk IKOS houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling van de open inclusieve  benadering in de didactiek van GVO. Daarvoor geeft IKOS de lessen Op weg met verhalen uit. 

Doelstelling

De Stichting Landelijk IKOS stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het Godsdienstig Vormingsonderwijs op onder andere openbare scholen (dit onderwijs hierna ook te noemen: GVO). Dit GVO laat kinderen kennis maken met het christelijk gedachtengoed in de context van de pluriforme openbare school, die zich bevindt in een multiculturele en multireligieuze samenleving.

Ondersteuning

Eén van de manieren  waarop een plaatselijke werkgroep of stichting een bijdrage kan leveren aan het GVO op de basisschool, is een collecte organiseren in één of meer van de plaatselijke kerken. Als plaatselijke groep kent u de plaatselijke kerken.

Voorbeeldbrief om gemeentes te vragen IKOS als collectedoel op te nemen
Informatieve tekst collecte doel IKOS