GVO

GVO

Godsdienstig Vormingonderwijs (GVO) is een keuzevak dat op vele openbare basisscholen eenmaal per week gegeven kan worden door een vakleraar. Naast christelijk GVO wordt in scholen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en onderwijs uitgaande van godsdiensten gegeven.

Ook op samenwerkingsscholen wordt de  mogelijkheid geboden GVO te volgen.

Lees verder >