Een ontmoeting tussen kind en godsdienst

IKOS

De stichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS) heeft al meer dan 75 jaar deskundigheid opgebouwd in godsdienstonderwijs op openbare scholen. De stichting IKOS wordt ondersteund door Doopsgezinden (ADS), Remonstranten en Vrijzinnig Protestanten (VVP).  IKOS werkt nauw samen met de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Lees verder

Wat is GVO

Godsdienstig Vormingonderwijs (GVO) is een keuzevak dat op openbare basisscholen eenmaal per week gegeven kan worden door een vakdocent. Naast christelijk GVO wordt  Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)  en onderwijs uitgaande van andere godsdiensten gegeven. Op samenwerkingsscholen wordt de mogelijkheid geboden GVO te volgen.

Lees verder

Op weg met verhalen

Lessen voor levensbeschouwelijke vorming in het basisonderwijs.  Op weg met verhalen staat voor een eigentijdse  en open benadering en zoekt  verbinding met andere wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen. Jaarlijks verschijnen 28 lessen op de website   www.zinvolleronderwijs.nl.
De lessen zijn geschikt voor groep 1 tot en met groep 8.

Lees verder »