Zinvoller onderwijs

Uitgebreide lessendatabase

Zinvoller onderwijs is een website van VONKT met een uitgebreide lessendatabase, waarin o.a. alle lessen van IKOS onderwijs zijn opgenomen.

De materialen zijn ingedeeld in verschillende categorieën. Via een aparte menuknop kunnen de verschillende thema's van IKOS onderwijs benaderd worden. Bij elke les staat een korte omschrijving of doelstelling en de doelgroep waarvoor de les is geschreven.

U kunt lesmateriaal beschikbaar stellen

Hebt u lessen of lesmaterialen ontwikkeld die passen bij de ‘open onderwijsbenadering’ van IKOS? En wilt u deze beschikbaar stellen voor andere docenten? Mail uw materialen naar mail@zinvolleronderwijs.nl.

De redactie van Zinvoller onderwijs zal ze bekijken en desgewenst met u hierover overleggen. Zo kan de lessendatabase mede gevuld worden door de docenten! Ook artikelen zijn van harte welkom!

Bezoek de Zinvolleronderwijs website.